dimarts, 30 de maig del 2017

Ja tenim les dades de la prospecció de primavera del Projecte Rius

El dimecres de la setmana passada vam acabar la prospecció de primavera del Projecte Rius.

Durant l’abril i el maig hem fet 3 visites al tram de riu Llobregat que tenim assignat.
Agafant mostres de larves de macroinvertebrats

Com a conclusions preliminars us avancem que el nivell d’aigua o cabal d’aquest any és una mica superior als anys anteriors dels quals tenim dates pròpies.
Mesurant el pH
 També ens ha sorprès la temperatura elevada de l’aigua.
 
La temperatura de l'aigua era de 24,9 ºC !!!
Pel que fa a l’índex de macroinvertebrats segueix essent mediocre i el de vegetació de ribera deficient.

Al laboratori, determinant els macroinvertebrats recol·lectats 

La vegetació i la fauna observades són molt similars a les de campanyes anteriors.

Un corriol petit (Charadrius dubius)
Una papallona migradora dels cards (Vanessa cardui)
Una parella de xibecs (Netta rufina)
(Pararge aegeria)
Totes les dades obtingudes han estat trameses a la web del Projecte Rius, per formar part del proper informe global de l’any 2017.

dimarts, 2 de maig del 2017

Informe Projecte Rius 2016


L'associació hàbitats, impulsora del Projecte Rius, acaba de publicar l'informe RiusCat de l'any passat. 

Com ja sabeu, nosaltres vam fer dues prospeccions en el tram de riu Llobregat que tenim apadrinat. La setmana vinent, si no plou, farem la prospecció de primavera d'aquest any.

Podeu trobar l'informe sencer clicant a l'enllaç Informe RiusCat 2016, però us destaquem les conclusions ambientals a les que han arribat.

"A nivell ambiental, un any més, les conques amb més participació han estat la del Llobregat i la del Besòs. 
Aquest any el cabal ha esdevingut un element clau en el procés d’inspecció, la campanya de tardor es va veure afectada per la sequera estival retardant les inspeccions per la manca d’aigua. Això ha tingut com a conseqüència que el 44% dels trams analitzats en aquesta campanya presentessin un cabal més baix de lo habitual. 
Continuant en la mateix línia, pel que fa a les alteracions destacades les principals protagonistes segueixen sent les deixalles d’orígen higiènic sobretot la presència de tovalloletes les quals, tot i que són biodegradables, perduren durant força temps en el medi. 
En l’anàlisi fisicoquímic les dades obtingudes es troben dins de la normalitat, no obstant destacar que s’han detectat dos trams amb un pH fora del rang normal i al voltant d’un 3% i 4% (primavera i tardor respectivament) dels trams han presentat concentracions de nitrats de més de 40 mg/l. 
La qualitat biològica, determinada per l’índex de macroinvertebrats, revela que la tardor ha estat també especialment dolenta. 
Els voluntaris i voluntàries han fet 3585 citacions de diferents espècies animals i vegetals, 394 de les quals han estat espècies al·lòctones." 
Font: https://custodiafluvial.wordpress.com/2017/04/26/informe-riuscat-2016/. Associació Hàbitats.